Testovacie laboratórium

01. 08. 2019

Spustili sme vlastnú výrobu a skladovanie elektrickej energie z OZE, ktorý tvoria dva systémy.

  1. 16 kWh sklad energie (LiFePO) a 19 kWp fotovoltická sústava
  2. 15 kWh sklad energie (technológia na báze soľného roztoku) a 8,8 kWp fotovoltická sústava.

Laboratórium bolo vybudované za účelom vývoja vlastného systému riadenia energie GLEMS (GreenLight Energy Management System), v rámci zlepšovania kvality našich služieb. Pri bežnej inštalácii bez riadenia, vlastná spotreba zvyčajne nepresiahne 30% vyrobenej elektriny. Na jej zvýšenie je nevyhnutné výrobu a spotrebu riadiť. Preto sme vytvorili vlastný systém riadenia energie GLEMS, s ktorým je možné dosiahnuť využiteľnosť 80% vlastnej vyrobenej energie. Táto aplikácia je dôležitou súčasťou inštalácie. Zabezpečuje optimálne fungovanie systému a efektívne využívanie elektrickej energie z OZE.