Meranie a riadenie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti využitia elektrickej energie z OZE pre súkromný, verejný a priemyselný sekto, služby v oblasti merania, riadenia, regulácie a optimalizácie využitia elektrickej energie, riešenia pre digitalizáciu priemyslu, budov a distribuovanej energie. Prepojením technológií Vám pomôžeme zefektívniť vašu prevádzku a optimálne využívať energetické zdroje, znížiť náklady a uhlíkovú stopu.

Služby v oblasti merania

 • Vypracovanie štúdií možnosti využitia výroby elektrickej energie z OZE.
 • Komplexné analýzy objektov - vypracovanie štúdií efektívneho vyuzívania elektrickej energie z OZE, vrátanie jej skladovania.
 • Meranie elektrických veličín.
 • Analýza nákladov a výkonov FV inštalácie.
 • Projektové dokumentácie nevyhnutných úprav v elektroinštalácii.
 • Vykonanie požadovaných elektroinštalačných úprav, revízie. 

Flowbox

 

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a kladieme vysoký dôraz na profesionálnu prípravu každého riešenia. Riešenia sú navrhované na základe analýzy potrieb zákazníka. Každá inštalácia má svoje špecifické vlastnosti, preto je nevyhnutné vyhotoviť dôkladnú analýzu požiadaviek zákazníka a funkčnosti systému. 

 

Pomocou našich riešení:  

 • Zefektívňujeme Vašu prevádzku.
 • Kontinuálne znižujeme prevádzkové náklady.
 • Predlžujeme životnosť.
 • Zvyšujeme bezpečnosť vďaka prevencii a riešeniu kríz.
 • Získavame čas na podstatu práce ľudí.
 • Eliminujeme ľudskú chybovosť.
 • Zlepšujeme kvalitu prostredia v budovách.

Vzájomným prepojením optimalizujeme chod vašich technológií.

 • Monitoring energií.
 • Riadenie toku energií.
 • Riadenie kvality prostredia.
 • Riadenie technológií.
 • Preventívna a prediktívna údržba.
 • Produktivita a vyťaženosť strojov.
 • Monitorovanie výroby riadenie osvetlenia.
 • Bezpečnosť a riadenie prístupu.
 • Integrácia kamerových systémov.
 • 2d/3d mapové podklady.
 • Doprava a parkovanie.
 • Odpadové hospodárstvo.
 • Riešenie pro iot.
 • Dohľad, alarmy, reakcie.
 • Agregácia / flexibilita.

 

GLEMS

Vyvinuli sme vlastný softvér na riadenie, reguláciu výroby, uskladnenia a spotreby elektrickej energie - GLEMS (GreenLight Energy Management System). Môžeme povedať, že disponujeme bezkonkurenčnou aplikáciou, ktorá dokáže zabezpečiť optimálne fungovanie systému a efektívne využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Je predpokladom na dosiahnutie vysokej efektivity nielen výroby elektrickej energie, ale aj jej využitia v trojfázovom režime plne autonómne na každú fázu. Vďaka GLEMS je možné dosiahnuť až 80-percentnú efektivitu z OZE. Táto aplikácia spolupracuje s meničmi Victron Energy. Používateľ vidí všetky potrebné údaje o výrobe, spotrebe, jednotlivých zariadeniach v reálnom čase a môže si ľubovoľne prezerať aj históriu.

 

 

GreenLight Energy Management System (GLEMS)systém riadenia energie vám pomôže: 

 • Dosiahnuť nezávislosť od rastúcich cien elektrickej energie.   
 • Dokonale využiť energiu z vlastnej spotreby, t. j. menej  nákupu elektriny zo siete.
 • Dosiahnuť vysokú úroveň sebestačnosti, až na 90 %.
 • Použiť elektrickú energiu priamo tam, kde sa vyrába. 

Systém riadenia energie GLEMSposkytuje kontrolu a prístup k:  

 • Toku energie z fotovoltických zariadení.
 • Toku energie v batérii vrátane vizualizácie.
 • Monitorovaniu teploty a nastavenie varovných funkcií.
 • Toku energie v meniči vrátane vizualizácie.
 • Prehľadu energetickej bilancie (koľko kWh vyprodukovalo, fotovoltické zariadenie, koľko kWh bolo kúpených so siete, bilancia spotreby).
 • Prístup k štatistikám.

Dodatočné vylepšenia sú možné kedykoľvek

 •  Integrácia s vykurovacím telesom.
 •  Integrácia s tepelným akumulátorom (vodný kotol).
 •  Integrácia s tepelným čerpadlom.
 •  Integrácia s elektrickou nabíjacou stanicou.
 •  Integrácia zariadenia na riadenie zaťaženia.
Meranie, riadenie a regulácia EE

analýza spotreby, návrh reišenia, systém GLEMS

Veľkoobchod

množstvo bežného sortimentu skladom, výhodné podmienky

Návrh, inštalácia a montáž fotovoltických elekrární

osvedčené riešenia našimi skúsenými montážnikmi pre stredné a veľké podniky

Batériové úložiská

vďaka unikátemu know-how a technologickému zázemiu