Batériové úložiská


Zariadenia na uskladňovanie elektriny sú jedným z hlavných predpokladov presadzovania premenlivých obnoviteľných zdrojov energie. Batériové úložiská sa postupne stávajú bežnou súčasťou fovoltických a veterných elektrární, pričom umožňujú optimalizovať využívanie elektriny priamo na mieste alebo ju poskytovať sieti.

 • Lepší manažment spotreby elektrickej energie – zvýšite spotrebu lacnejšej, ekologickej energie z vlastnej fotovoltickej elektrárne, veternej turbíny alebo z iného zdroja.
 • Zníženie energetickej náročnosti.
 • Vyrovnávanie výkyvov medzi výrobou a spotrebou. 
 • Energetická bezpečnosť.
 • Žiadne riziko týkajúce sa kolísania vstupných sadzieb ponúkaných poskytovateľom siete.
 • Núdzové napájanie – dočasný záložný zdroj v prípade výpadku napájania z nadradenej distribučnej sústavy.
 • Alternatíva ku pomaly nabiehajúcim záložným dieselagregátom (nábeh skladu energie v milisekundách) s využitím najmä v oblasti zdravotníctva, ozbrojených síl, v bezpečných prevádzkach a výrobe.
 • Systém beží neustále na určitej konštantnej záťaži bez prudkých výkyvov vo výkone.
 • Pokrývanie odberových špičiek.
 • Ostrovné riešenie – vlastná sebestačná sieť – máte svetlo, keď iní zhasli.
 • Žiadne pochybnosti o pôvode energie (jadrová energia, uhoľné elektrárne...).

Výhody batérií

 • Bezpečné (netoxické, nevýbušné).
 • Majú schopnosť dodávať vysoký prúd pri špičkových odberoch.
 • Vyznačujú sa malými rozmermi a nízkou váhou.
 • Po vybití ich nie je potrebné ihneď nabíjať.
 • Vysoká účinnosť až 94%.
 • Kapacita od 4 až 10 000 kWh.
 • Výkony od 5 do 1 000 kW.
 • Vysoká nabíjacia a vybíjacia energia na napájanie náročných spotrebičov, C-Rate=1.
 • Plug and play technológia pre veľmi rýchle a ekonomické dodatočné vybavenie.
 • Modulárny dizajn, ktorý je ľahko prispôsobený vašim individuálnym potrebám.
 • Núdzový režim a funkcia ostrovného režimu. 
 • Rozsah teplôt 5 ° C až 35 ° C.
 • Aplikácia, umožňujúca sledovať grafické znázornenia prúdu energie a štatistické vyhodnotenia.
 • Integrácia rôznych princípov výroby energie (fotovoltaický, veterný, tepelný, kogeneračná jednotka alebo diesel generátor).
 • Celosvetovo osvedčená technológia.
 • Optimalizácia spotreby vašej vlastnej energie.

Katalóg batérií

V ponuke máme tieto batérie SOFAR:

 

BTS E5~E20-DS5

 • Plne modulárny dizajn.
 • Zabudovaná jednotka na správu rovnováhy batérie zvyšuje kapacitu batérie.
 • Podporuje postupné rozširovanie kapacity.
 • Nízka spotreba batérie.
 • Podporuje funkcie spustenia/vypínania jedným tlačidlom.

Datasheet

     Ceny a dostupnosť si môžete pozrieť na našom e-shope

Chemické zloženie

LiFePO4 batérie patria medzi lítium-iónové akumulátory, ktoré pre svoju činnosť využívajú vysokú chemickú reaktivitu lítia. Jedná sa o pomerne progresívnu technológiu batérií s veľmi zaujímavými vlastnosťami.

Kľúčové charakteristiky:  

 • Životnosť viac ako 20 rokov.                                                          
 • Akumulátory LiFePO4 starnú lineárne.
 • Netoxické.
 • Nevýbušné.
 • Bezpečné (odolnosť proti tepelným únikom).
 • Schopné dodávať vysoký prúd pri špičkových odberoch.
 • Malé rozmery, nízka váha. 
 • Vysoké nabíjacie a vybíjacie prúdy umožňujú rýchle nabitie a vybitie batérie. 
 • Po vybití nie je potrebné batériu ihneď nabíjať.

Technické a prevádzkové údaje

 • LiFePO4 technológia zabezpečuje životnosť viac ako 20 rokov.
 • Kapacita od 4 až 10 000 kWh.
 • Výkony od 5 do 1 000 kW.
 • Rozsah teplôt 5 ° C až 35 ° C.
 • Vysoká nabíjacia a vybíjacia energia na napájanie náročných spotrebičov, C-Rate=1.
 • Plug and play technológia pre veľmi rýchle a ekonomické dodatočné rozšírenie.
 • Modulárny dizajn, ktorý je ľahko prispôsobený vašim individuálnym potrebám.
 • Núdzový režim a funkcia ostrovného režimu.
 • Aplikácia, umožňujúca sledovať grafické závislosti meraných veličín a ich štatistické vyhodnotenia.

Inštalácia

Pred samotnou inštaláciou je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť a spoznať svoj súčasný energetický profil. Riešenia sú navrhované individuálne, na základe analýzy potrieb zákazníka, avšak každá inštalácia má svoje špecifické vlastnosti. Preto je nevyhnutné vykonať dôkladnú analýzu, pri ktorej je potrebné poznať:

 • Primárny účel energetického skladu.
 • Požadovanú kapacitu a výkon energetického skladu.
 • Parametre a vlastnosti elektrickej siete v mieste inštalácie vyhodnotené na základe meraní.
 • Charakter zaťaženia.
 • Možnosti pripojenia ďalších zdrojov.
 • Možnosti rozvoja do budúcna.
 • Kde a ako je spotrebovávaná elektrická energia.
 • Napäťovú hladinu inštalácie.
 • Potenciálne problémy s možným výpadkom dodávky elektrického prúdu.

 

Meranie, riadenie a regulácia EE

analýza spotreby, návrh reišenia, systém GLEMS

Veľkoobchod

množstvo bežného sortimentu skladom, výhodné podmienky

Návrh, inštalácia a montáž fotovoltických elekrární

osvedčené riešenia našimi skúsenými montážnikmi pre stredné a veľké podniky

Batériové úložiská

vďaka unikátemu know-how a technologickému zázemiu