Testovacia inštalácia (LiFePO)

27. 10. 2021

16 kWh sklad energie (LiFePO) a 19 kWp fotovoltická sústava.

Naša testovacia inštalácia – laboratórium. Laboratórium bolo vybudované za účelom vývoja vlastného systému riadenia energie GLEMS (GreenLight Energy Management System), v rámci zlepšovania kvality našich služieb. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na okamžitú spotrebu. Prebytočná energia sa uskladní a použije v prípade potreby.