Rodinný dom, Vajkovce

25. 11. 2022

FV systém pre rodinný dom:10,355 kWp fotovoltický systém - 19 ks panelov ULICA SOLAR UL-545M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.
Inštalácia na streche rodinného domu. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na vlastnú spotrebu.