Rodinný dom, Prešov

14. 10. 2022

Inštalácia na streche rodinného domu. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na vlastnú spotrebu.