Rodinný dom, Malá Ida

22. 12. 2022

FV systém pre rodinný dom: 7,12 kWp fotovoltický systém - 16 ks panelov SHARP NU-JD445 s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.
Inštalácia na streche rodinného domu. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na vlastnú spotrebu.