Rodinný dom, Kuzmice

18. 03. 2022

FV systém pre rodinný dom:10,8 kWh sklad energie (slanovodné batérie) a 5,5 kWp fotovoltická sústava.

Inštalácia v rodinnom dome pre zvýšenie energetickej nezávislosti. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na okamžitú spotrebu. Prebytočná energia nemieri do siete dodávateľa elektrickej energie, keďže na Slovensku to distribučné sústavy nepovoľujú, ani energiu nevykupujú, ale uskladní sa v batériách, pre ďalšie využitie.