Rodinný dom, Košice - Košická Nová Ves

26. 04. 2023

FV systém pre rodinný dom: 6 kWp fotovoltický systém - 12 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 6KTL-3PH. Inštalácia na streche rodinného domu. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na pokrytie vlastnej spotreby.