Rodinný dom, Družstevná pri Hornáde

31. 10. 2022

FV systém pre rodinný dom: 9,9 kWp fotovoltický systém - 22 ks panelov ULICA SOLAR MONO UL455 s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.
Inštalácia na streche rodinného domu. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na vlastnú spotrebu.