GreenLight Energy Management System (GLEMS), náš systém riadenia energie

01. 02. 2022

Po dvoch rokoch vývoja a testovania nášho vlastného softvéru na riadenie, reguláciu výroby, uskladnenia a spotreby elektrickej energie - GLEMS (GreenLight Energy Management System), môžeme povedať, že disponujeme bezkonkurenčnou aplikáciou, ktorá dokáže zabezpečiť optimálne fungovanie systému a efektívne využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Je predpokladom na dosiahnutie vysokej efektivity nielen výroby elektrickej energie, ale aj jej využitia v trojfázovom režime plne autonómne na každú fázu. Vďaka GLEMS je možné dosiahnuť až 80-percentnú efektivitu z OZE. Táto aplikácia je dôležitou súčasťou našich inštalácií. Používateľ vidí všetky potrebné údaje o výrobe, spotrebe, jednotlivých zariadeniach v reálnom čase, ale môže si ľubovoľne prezerať aj históriu.

Systém riadenia energie GLEMS, poskytuje kontrolu a prístup k:  

  • Toku energie z fotovoltických zariadení.
  • Toku energie v batérii vrátane vizualizácie.
  • Monitorovaniu teploty a nastavenie varovných funkcií.
  • Toku energie v meniči vrátane vizualizácie.
  • Prehľadu energetickej bilancie (koľko kWh vyprodukovalo, fotovoltické zariadenie, koľko kWh bolo kúpených so siete, bilancia spotreby).
  • Prístup k štatistikám.

ESAC