Budova výrobno-skladového areálu, Košice

08. 09. 2022

Lokálny zdroj, Košice – Juh: 46,325 kWp fotovoltický systém - 130 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 355-120HV s meničom SOFAR 70KTLX-G3.

Inštalácia na streche haly vo výrobno-skladovom areály na Južnej triede v Košiciach. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na vlastnú spotrebu.