Budova firmy, Košice

27. 05. 2022

FV systém pre budovu firmy: 9,79 kWp fotovoltická sústava s plánovaným doplnením energetického skladu.

Inštalácia v budove firmy, pre zvýšenie energetickej nezávislosti. Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na vlastnú spotrebu a nabíjanie elektromobilov.