Inštalácie a montáže

S inštaláciou fotovoltického zariadenia (FVZ) sa môže stať každý vlastným producentom elektrickej energie. Energia vyrobená z FVZ je okamžite spotrebovaná v mieste výroby. Ak výkon FVZ nepostačuje na pokrytie spotreby celého objektu, energia je doplnená z distribučnej siete. Ak výroba energie z FVE prevyšuje spotrebu, možno ju buď dodávať bezplatne do distribučnej siete (záleží na podmienkach distribučnej spoločnosti), alebo pomocou regulátora prebytkov efektívne využiť a prebytočnú energiu presmerovať do vhodných spotrebičov, čím sa využije všetka vyrobená energia (napr. ohrev TÚV), resp. uskladniť v batériových skladoch, ktoré máme v ponuke.

Realizujeme montáž fotovoltických zariadení od malých (rodinné domy) až po veľké (priemyselné objekty) inštalácie a fotovoltické elektrárne. 

Ako prebieha realizácia

 

 1. Vyplňte online formulár - dopyt na našom webe a do niekoľkých dní Vás budeme kontaktovať s požiadavkou na doplnenie údajov ak nie sú kompletné.
 2. Analýza spotrieb zákazníka.
 3. Vypracovanie približnej CP (bez obhliadky) na základe poskytnutých podkladov, spotrieb a satelitných snímok. Je možné dohodnúť si podrobnú analýzu a návrh fotovoltického systému s výpočtom ekonomickej návratnosti ktorá je spoplatnená sumou 290€. V tomto prípade je nutná osobná obhliadkou miesta inštalácie. Daná suma bude odpočítaná z konečnej sumy v prípade, ak si zákazník objedná montáž u nás.
 4. Zaslanie CP a podpis objednávky.
 5. Ponuka financovania– leasing alebo úver.
 6. Zameranie miesta inštalácie.
 7. Návrh podrobného technického riešenia - vytvorenie simulácie v programe – 3D model umiestnenia panelov.
 8. Podpis zmluvy o dielo, rezervácia materiálu v sklade.
 9. Rezervovanie kapacity vo VSD (vypracovanie a zaslanie žiadosti, vrátane príloh) - zaslanie žiadosti o pripojenie nového zdroja a následná komunikácia s VSD ohľadom pripojenia - obstaranie zmluvy o pripojení, zmluvy o prístupe, zaslanie oznámenia o prevádzke, zabezpečenie skúšok pre DS a potrebných revízií.
 10. Vypracovanie projektovej dokumentácie, jednopólovej schémy, podkladov pre stavebný úrad.
 11. Montáž FV zariadenia.
 12. Zapojenie elektroinštalácií.
 13. Zabezpečenie zapojenia do PDS.
 14. Odovzdanie diela
 15. Záručný a pozáručný servis (24 mesiacov).

Riešenia pre rodinné domy

Pre realizácie na strechách rodinných domov používame mono half – cut panely značky ULICA SOLAR UL–455-144HV s vysokou účinnosťou na m², meniče a batérie od spoločnosti SOFAR SOLAR, konštrukcie Van der Valk Solar Systems. 

Tu sú dva príklady našich reálnych inštalácií s konkrétnymi parametrami a stručnou ekonomickou analýzou návratnosti. Detailnú analýzu k týmto konkrétnym príkladom neuvádzame, pretože vychádza z individuálnych potrieb a energetického správania. Je realizovaná každému zákazníkovi jednotlivo na základe jeho skutočných odberov elektrickej energie (vychádzame z priebehových 15-minútových odberov) a teda, tieto údaje sa nedajú použiť ako všeobecný príklad pre danú zostavu.


Inštalácia s výkonom panelov 8,65 kW:

Parametre:

 • lokalita: Košice
 • orientácia na svetovú stranu: juh
 • výkon panelov: 8,65 kW
 • počet panelov: 19 ks
 • typ panelov: ULICA SOLAR UL–455-144HV
 • plocha panelov: 41,3 m2
 • typ meniča: SOFAR HYD10KTL-3PH
 • výkon meniča: 10 kW
 • počet fáz: 3 (asynchrónne)


Ekonomická analýza návratnosti:

 • počet fáz: 3
 • cena: od 9 500 do 11 250 €* bez dotácie
 • celková ročná spotreba: 10 253 kWh
 • predpokladaná ročná vyrobená energia: 9 076 kWh
 • využitie energie: vlastná spotreba, ohrev TÚV, virtuálna batéria, prípadne SOFAR SOLAR batéria
 • návratnosť: 5 rokov


Inštalácia s výkonom panelov 4,55 kW:

Parametre:

 • lokalita: Košice
 • orientácia na svetovú stranu: východ - západ
 • výkon panelov: 4,55 kW
 • počet panelov: 10 ks
 • typ panelov: ULICA SOLAR UL–455-144HV
 • plocha panelov: 21,7 m2
 • typ meniča: SOFAR HYD6KTL-3PH (asynchrónny) 
 • výkon meniča: 6 kW
 • počet fáz: 3 (asynchrónne)

Ekonomická analýza návratnosti:

 • cena: od 5 000 do 5915 €* bez dotácie
 • celková ročná spotreba: 2 608 kWh
 • predpokladaná ročná vygenerovaná energia: 4 287 kWh
 • využitie energie: vlastná spotreba, ohrev TÚV, virtuálna batéria, prípadne SOFAR SOLAR batéria
 • návratnosť: 5 rokov

* cena závisí od náročnosti inštalácie – druh a sklon strechy, logistiky, potrebných úprav existujúcich elektroinštalácií, atď.

 

 

 

 

Riešenia pre stredné a veľké podniky

Zabezpečíme analýzu, na základe ktorej Vám ponúkneme najvhodnejšie technické riešenie na optimalizáciu výroby, skladovania a spotreby elektrickej energie. Pri realizácii navrhneme systém inštalácie, vypracujeme kompletný projekt, zabezpečíme realizáciu a pripojenie do rozvodnej siete. Poradíme Vám s možnosťami financovania (dotácie, nákup na splátky).

Prvým krokom je objednávka - vyplňte online formulár - dopyt na našom webe a do niekoľkých dní Vás budeme kontaktovať. Dohodneme termín obhliadky miesta inštalácie. Vyžiadame si potrebné podklady.

 

Referencie

16.05.2024

Rodinný dom, Geča


FV systém pre bytový dom: 6 kWp fotovoltický systém – 12 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

15.05.2024

Rodinný dom, Geča


FV systém pre bytový dom: 8 kWp fotovoltický systém – 14 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD8KTL-3PH.

10.05.2024

Rodinný dom, Beniakovce


FV systém pre bytový dom: 8 kWp fotovoltický systém – 14 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD8KTL-3PH. 

22.04.2024

Rodinný dom, Smolník


FV systém pre bytový dom: 10 kWp fotovoltický systém – 24 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

03.04.2024

Bytový dom, Košice


FV systém pre bytový dom: 10 kWp fotovoltický systém – 19 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

29.03.2024

Rodinný dom, Malá Ida


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp fotovoltický systém – 10 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

23.03.2024

Rodinný dom, Košice


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp fotovoltický systém – 20 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

20.03.2024

Rodinný dom, Vajkovce


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp fotovoltický systém – 32 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

06.03.2024

Rodinný dom, Michalovce


FV systém pre bytový dom: 6 kWp fotovoltický systém – 14 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

04.12.2023

Rodinný dom, Ťahanovce, Košice


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp, fotovoltický systém - 22 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 545-144HV s meničom SOFAR HYD 10KTL-3PH.  

27.11.2023

Rodinný dom, Kokšov Bakša


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp, fotovoltický systém - 12 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 10KTL-3PH. 

20.11.2023

Budova materskej školy, Panoráma, Košice


FV systém pre budovu škôlky: 6 kWp, fotovoltický systém – 10 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD6KTL-3PH.

13.11.2023

Rodinný dom, Panoráma, Košice


FV systém pre rodinný dom: 6 kWp fotovoltický systém - 12 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 6KTL-3PH.

04.09.2023

Budova objektu vo výrobno-skladovom areáli, 2. etapa Poprad


Lokálny zdroj, Poprad: 72,8 kWp fotovoltický systém - 160 ks panelov ULICA SOLAR MONO HALF-CUT UL-455M-144HV s meničom SOFAR 30KTLX-G3-HV.

26.04.2023

Rodinný dom, Košice - Košická Nová Ves


FV systém pre rodinný dom: 6 kWp fotovoltický systém - 12 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 6KTL-3PH.

20.04.2023

Rodinný dom, Bohdanovce


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp, fotovoltický systém - 26 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 10KTL-3PH.

18.04.2023

Rodinný dom, Tatranská Štrba


FV systém pre rodinný dom: 6 kWp fotovoltický systém - 14 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 6KTL-3PH.

14.04.2023

Rodinný dom, Košice


FV systém pre bytový dom: 6 kWp fotovoltický systém – 8 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

10.04.2023

Rodinný dom, Malá Ida


FV systém pre rodinný dom: 10 kWp fotovoltický systém - 20 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR HYD 10KTL-3PH.

07.04.2023

Rodinný dom, Rozhanovce


6 kW fotovoltický systém – 12 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

31.03.2023

Rodinný dom, Terasa, Košice


FV systém pre rodinný dom: 6 kW fotovoltický systém – 8 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

28.03.2023

Rodinný dom, Panoráma, Košice


FV systém pre rodinný dom:10 kW fotovoltický systém – 19 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

01.03.2023

Hotel


Lokálny zdroj, Košice - okolie: 34,58 kWp fotovoltický systém - 76 ks panelov ULICA SOLAR MONO HALF-CUT UL-455M-120HV s meničom SOFAR 40KTLX-G3.

23.02.2023

Rodinný dom, Sokoľ


 FV systém pre rodinný dom: 6,68 kWp fotovoltický systém – 15 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

07.02.2023

Rodinný dom, Malá Ida


FV systém pre rodinný dom: 9,1 kWp fotovoltický systém – 20 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

25.11.2022

Rodinný dom, Vajkovce


FV systém pre rodinný dom: 3,64 kWp fotovoltický systém – 8 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

25.11.2022

Rodinný dom, Vajkovce


FV systém pre rodinný dom: 8,19 kWp fotovoltický systém – 18 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD8KTL-3PH.

25.11.2022

Rodinný dom, Vajkovce


FV systém pre rodinný dom: 9,1 kWp fotovoltický systém – 20 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

25.11.2022

Rodinný dom, Vajkovce


FV systém pre rodinný dom: 9,1 kWp fotovoltický systém - 20 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

25.11.2022

Rodinný dom, Vajkovce


FV systém pre rodinný dom:10,355 kWp fotovoltický systém - 19 ks panelov ULICA SOLAR UL-545M-144H s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

07.11.2022

Budova objektu vo výrobno-skladovom areáli, Poprad


Lokálny zdroj, Poprad: 41,08 kWp fotovoltický systém - 104 ks panelov ULICA SOLAR MONO HALF-CUT UL-395M-108HV s meničom SOFAR 50KTLX-G3-HV.

31.10.2022

Rodinný dom, Družstevná pri Hornáde


FV systém pre rodinný dom: 9,9 kWp fotovoltický systém - 22 ks panelov ULICA SOLAR MONO UL455 s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

17.10.2022

Rodinný dom, Košice – Vyšné Opátske


FV systém pre rodinný dom: 7,735 kWp fotovoltický systém - 17 ks panelov ULICA SOLAR UL-455M-144HV s meničom SOFAR SOLAR HYD8KTL-3PH.

14.10.2022

Rodinný dom, Prešov


FV systém pre rodinný dom: 9,1 kWp fotovoltický systém - 20 ks panelov ULICA SOLAR MONO UL455 s meničom SOFAR SOLAR HYD10KTL-3PH.

10.10.2022

Rodinný dom, Malá Ida


FV systém pre rodinný dom: 9,1 kWp fotovoltický systém – 20 ks panelov SHARP NU-JD445 s meničom SOFAR SOLAR HYD15KTL-3PH.

08.09.2022

Budova výrobno-skladového areálu, Košice


Lokálny zdroj, Košice – Juh: 46,325 kWp fotovoltický systém - 130 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 355-120HV s meničom SOFAR 70KTLX-G3.

05.09.2022

Budova haly v priemyselnom areáli, SNV


Lokálny zdroj, Spišská Nová Ves: 99,645 kWp fotovoltický systém - 219 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-140HV s meničom SOFAR 100KTL.

26.07.2022

Obchodné priestory, Košice


Lokálny zdroj, Košice – Juh: 23,66 kWp fotovoltický systém - 52 ks panelov Ulica solar MONO HALF-CUT 455-144HV s meničom SOFAR 30KTLX-G3.

03.06.2022

Lokálny zdroj, Košice – Vyšné Opátske


FV systém: 5,34 kWp fotovoltický systém - 12 ks panelov SHARP NU-JD 445 s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

22.12.2022

Rodinný dom, Malá Ida


FV systém pre rodinný dom: 7,12 kWp fotovoltický systém - 16 ks panelov SHARP NU-JD445 s meničom SOFAR SOLAR HYD6KTL-3PH.

27.05.2022

Budova firmy, Košice


FV systém pre budovu firmy: 9,79 kWp fotovoltická sústava s plánovaným doplnením energetického skladu.

01.05.2022

Rodinný dom, Malá Ida


FV systém pre rodinný dom: 8,9 kWp fotovoltická sústava s plánovaným doplnením energetického skladu.

18.03.2022

Rodinný dom, Kuzmice


FV systém pre rodinný dom: 10,8 kWh sklad energie (slanovodné batérie) a 5,5 kWp fotovoltická sústava.

27.10.2021

Testovacia inštalácia (LiFePO)


16 kWh sklad energie (LiFePO) a 19 kWp fotovoltická sústava.

Meranie, riadenie a regulácia EE

analýza spotreby, návrh reišenia, systém GLEMS

Veľkoobchod

množstvo bežného sortimentu skladom, výhodné podmienky

Návrh, inštalácia a montáž fotovoltických elekrární

osvedčené riešenia našimi skúsenými montážnikmi pre stredné a veľké podniky

Batériové úložiská

vďaka unikátemu know-how a technologickému zázemiu